Close

Znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim.

Specjaliści z zakresu kognitywizmu wykazali, że nauka języków ma dobroczynny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Prowadzi bowiem do wytworzenia w korze mózgowej wielu nowych połączeń nerwowych, które wpływają na inteligencję i ogólne zdolności intelektualne. Liczne badania dowodzą, że warunkiem prawidłowego rozwoju oraz powodzenia szkolnego dziecka jest utrzymywanie języka rodziców w sytuacji, kiedy językiem społeczności jest […]

Read More