Close

15 maja 2017

Znaczenie edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim.

Specjaliści z zakresu kognitywizmu wykazali, że nauka języków ma dobroczynny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Prowadzi bowiem do wytworzenia w korze mózgowej wielu nowych połączeń nerwowych, które wpływają na inteligencję i ogólne zdolności intelektualne.

Liczne badania dowodzą, że warunkiem prawidłowego rozwoju oraz powodzenia szkolnego dziecka jest utrzymywanie języka rodziców w sytuacji, kiedy językiem społeczności jest inny język. Gdy zabraknie pewnego kodu przekazu, pomiędzy członkami rodziny może wytworzyć się komunikacyjna przepaść. Nauka języka polskiego umożliwia porozumienie się z 40 milionami ludzi mieszkającymi w Polsce i następnymi 20 milionami Polonii rozproszonej po całym świecie, w tym z własnymi dziadkami, kuzynami, itd.

Język polski jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Znajomość języka polskiego umożliwia zdobycie pracy w organizacjach międzynarodowych, np. ONZ, a także w innych firmach czy instytucjach gdzie wymagane są przynajmniej dwa języki.

Umiejętność sprawnego posługiwania się poprawną polszczyzną pomaga Twemu dziecku, przydaje się w życiu i karierze zawodowej w Europie i na całym świecie.

Im wcześniej zaczniesz nauczanie, tym łatwiej ono przyjdzie, i tym lepsze będą jego efekty.

Mózg dzieci posiada niewiarygodną zdolność do szybkiego „przełączania” się pomiędzy językami, dlatego nie dochodzi do „pomieszania” kilku narzeczy.

Zapewnij swojej pociesze lepszy start w dorosłe życie.