Close

10 października 2021

Lekcje historii sztuki w Polskiej Szkole w Nikozji

Rozpoczęliśmy cykl lekcji historii sztuki i wiedzy o kulturze dla dzieci i młodzieży.
Sobotnia prezentacja poprowadzona została przez Panią Karolinę Patsios osobno dla każdej klasy: starszej i młodszej, celem dostosowania przekazu do grup wiekowych dzieci. Tematyka obejmowała kulturę łużycką i epokę brązu oraz najsłynniejszą osadę z tego okresu – Biskupin. Uczniowie zapoznali się na przykładzie Biskupina i odnalezionych w nim artefaktów ze sposobem budowania wałów obronnych, domostw, wytapiania z brązu narzędzi oraz ozdób. Zaznajomili się z warsztatami tkackimi, wytwarzaniem glinianych naczyń i warunkami życia ludzi w tamtym okresie, wzbogacając przy tym słownictwo o fachowe nazewnictwo i pojęcia. Chętnie korzystali także z możliwości zadawania pytań.
Zwieńczeniem zajęć było wręczenie wszystkim uczniom trzech kolorowanek tematycznie związanych z omawianym okresem i Biskupinem.

Kolejna prezentacja Pani Karoliny (w listopadzie), będzie poświęcona sztuce romańskiej, średniowiecznej i najważniejszym zabytkom architektonicznym, malarskim oraz piśmienniczym tych epok.
Ponadto w najbliższą sobotę historyk sztuki Pani Maja Marciszewska zabierze dzieci w podróż po twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Dziękujemy Pani Karolinie Patsios za bardzo pouczającą prezentację.